Graus de qualitat en els formularis web

Els formularis web són la eina clau en la interacció entre servidor i client, la forma que té el sistema per a que l’usuari pugui passar informació al site. Gairebé tot es fa amb formularis, registrar-se a una web, escriure un post a un foro, un tema a un blog… tot i que des del surgiment del web 2.0 en alguns casos han sigut substituits per formularis AJAX, però aquí no parlaré ara d’AJAX, si no dels formularis de tota la vida.

Com tot, els formularis també tenen diferents graus de qualitat, i depenent de la que vulguis implementar tindrà un temps d’el·laboració o un altre. Molta gent es pensa que un formulari és quelcom fàcil de fer, i sí, ho és, però molt entretingut i quant millors els vulguis fer encara més.

Baixa qualitat:
Un formulari de baixa qualitat constaria de lo bàsic, un simple formulari on introdueixes les dades on posteriorment procesarà una pàgina php, asp, etc. Pot poder pujar arxius, o tenir wysiwyg (textarees enriquits), això ja aniria amb les necessitats del site.

Mitjana-baixa qualitat:
Un formulari de baixa qualitat afegiria a lo ja dit un filtre de mitjançant javascript per comprovar que els camps s’omplen i evitar que s’enviin camps buits que puguin provocar errors.

Mitjana qualitat:
El següent grau de qualitat continuaria per la seguretat en la transmisió de dades. Alguns navegadors poden tenir desactivats el javascript, per tant el filtre javascript pot no ser efectiu. Un formulari de mitjana qualitat hauria de tenir una pàgina de procés dinàmica que fes una segona comprovació que els valors que rep són correctes, abans de procedir a la introducció de dades.

Mitjana-alta qualitat:
El següent pas en la qualitat portaría a la situació posterior al procés del formulari. Un formulari es pot processar correctament, en aquest cas haurà de mostrar un missatge posterior al seu enviament confirmant a l’usuari que el procés ha sigut correcte. Però en el cas que no ho hagi sigut s’haurà d’informar a l’usuari de que s’ha produït algun tipus d’error, o que faltava omplir algun camp. Com que ha de tornar a la pàgina anterior, s’hauria de conservar les dades que l’usuari ha introduït per no tornar un formulari buït i així evitar al navegant que l’hagi de tornar a omplir, o en cas d’una edició d’un registre, conservar els valors dels camps modificats en comptes dels que ja hi havia.

Alta qualitat:
L’últim grau seria la comprovació de dades que s’introdueixen mitjançant javascript però en temps real de l’introducció. Com ja he dit anteriorment, com que le javascript es pot deshabilitar, aquest grau seria una pijadeta més que quelcom necessari. A diferència del grau mig-baix que faria la comprovació per javascript quan s’envia el formulari, aquest faria la comprovació després d’acabar d’introduïr les dades a un camp, i donaria un missatge d’error en cas que el tipus de dada no fos el correcte.

L’ordre de qualitat no tindria perquè ser aquest. Jo he donat aquest ordre seguint un ordre de complexitat, de lo més fàcil a lo més difícil, i en l’últim cas, és una pijadeta que molts considerarien innecessària. També estic segur que es podrien afegir altres característiques que a mí no se m’han ocorregut dins dels nivells.

També poden haber altres factors que alteren la qualitat, com la forma de pujar imatges. El formulari pot requerir un nombre indefinit d’imatges per la qual cosa depenent de com funcioni la eina que ho permiti el formulari serà de més o menys qualitat. La utilització de llibreries com mootools per fer efectes en casos d’error també seria un factor de qualitat i que alteraria les hores necessàries de desenvolupament.

Espero que amb aquest post alguns tinguem una mica més clar com poden ser els formularis. A mí m’ha aclarat algunes idees escriure el tema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>